Patroni

Razem zmieniamy miasto. Poznaj Partnerów akcji, którzy współtworzą projekt i dzięki swojemu zaangażowaniu pomagają stworzyć w mieście przestrzeń przyjazną mieszkańcom. Ty również możesz do nich dołączyć – ufundować nagrodę, wesprzeć organizację gry miejskiej czy wdrożyć własny pomysł wspierający i promujący akcję. Więcej informacji znajdziesz w zakładce „Zostań sponsorem”.

Miasto Mińsk Mazowiecki w 2021 roku obchodzi 600. rocznicę nadania praw miejskich. W ramach jubileuszu inicjuje różnorodne projekty w obszarze społeczno-kulturowym.  Motywem przewodnim wszystkich działań są RELACJE. Chcemy je budować, umacniać, pielęgnować. Relacje budujemy z ludźmi, miejscami i wydarzeniami. Relacja z naturą jest jednym z priorytetów działań miasta. Podczas obchodów będziemy odnosić się do przeszłości i mówić o  teraźniejszości. Co zostawimy po sobie dla potomnych? Na to wyzwanie odpowiada projekt „600 drzew na 600-lecie”. Chcemy, aby nasze miasto stawało się coraz piękniejsze a mieszkańcy mogli oddychać czystym powietrzem dzięki „ zielonym płucom”. Jesteśmy spadkobiercami dziedzictwa Mińska Mazowieckiego i na nas ciąży odpowiedzialność za jego przyszłość.

Dlatego też przeznaczyliśmy środki na stworzenie tej wyjątkowej platformy, która zachęci mieszkańców do dbania o wspólną przyszłość.

Fundacja powstała w 2015 r. i skupia swoją działalność wokół inteligentnego rozwoju – kreatywnego i wynikającego z natury. Przy współpracy z instytucjami publicznymi i angażując lokalną społeczność, Fundacja zorganizowała szereg inicjatyw lokalnych, edukacyjnych i rozwojowych, m.in. ponad 200 warsztatów dla dzieci i młodzieży, półkolonie, wydarzenia artystyczne i kulturalne czy pierwszą w Mińsku „Świetlicę dla maluszków”. Organizacja wspiera również oddolne inicjatywy społeczne.

W projekcie 600 drzew fundacja odpowiada za wdrożenie platformy, a także przeprowadzenie dodatkowych aktywności edukacyjnych poprzez zabawę i grywalizację. Korzysta w tym celu z wiedzy i bogatego doświadczenia w prowadzeniu innowacyjnych projektów i akcji społecznych.

Zarząd Gospodarki Komunalnej działa od 2015 roku, jako jednostka powołana przez miasto. Jego głównym celem jest realizacja zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta. Zarządza m.in. składowiskiem odpadów i punktami selektywnej zbiórki; utrzymuje i dba o miejską zieleń – parki, skwery, obiekty małej architektury; zajmuje się oczyszczaniem i odśnieżaniem miasta, a także instalacją dekoracji; utrzymuje i remontuje place zabaw; sprawuje opiekę nad bezdomnymi zwierzętami.

W projekcie 600 drzew Zarząd Gospodarki Komunalnej odpowiada za koordynację i logistykę oraz zbiórkę funduszy na akcję sadzenia drzew.